سدشهری کوروسازه کنترلی چاه نیمه یک به ۳تاپایان امسال به بهره...

دکتررضااردکانیان وزیرنیروبه همراه معاون اول رئیس جمهوروتنی چندازوزرای دولت به منظوربررسی مشکلات وقابلیتهای استان سیستان وبلوچستان به این استان سفرکرد.

وزیرنیرودرجلسه بررسی مسائل ومشکلات استان سیستان وبلوچستان که باحضوردکترجهانگیری معاون اول رئیس جمهوروهمراهان ومردم ومسئولین استان درتالارفردوسی زاهدان برگزارشدگفت:آب وبرق هردوباآسایش مردم سروکاردارند.درابتدای دولت یازدهم ظرفیت نصب شده نیروگاهی ۹۴۰مگاوات بوده وتاکنون ۳۷۰مگاوات اضافه شده وتاپایان دولت دوازده نیز۱۳۷۵مگاوات دیگربه ظرفیت نیروگاهی استان اضافه می گرددوتاپایان سال ۱۳۹۹ظرفیت نیروگاهی استان ۲برابرشده وباهزینه ای بلغ بر۹۷۴میلیون یوروبه ۲۶۸۵مگاوات خواهدرسید.

دکتراردکانیان درخصوص بخش آب افزود:وزارت نیرودرمورد آب استان طرحهای بلندمدت،میان مدتواضطراری داددوهزینه ای بالغ بربر۶۲۵میلیاردریال برای آبرسانی به روستاهامصرف انجام خواهدشد.

وی افزودتاپایان سال جاری سدمخزنی شهری کور وسازه کنترلی چاه نیمه یک به ۳به بهره برداری خواهدرسید.

این مقام مسئول به تشکیل جلسه کمیساران آب هیرمندواستیفای حق آبه درهفته آینده به میزبانی دولت جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.

وزیرنیروسخنان خودرابااعلام خبرتخصیص مجوزانتقال وشیرین سازی آب ازدریای عمان به میزان ۲۲۸میلیون مترمکعب برای بخشهای شرب وصنعت به شرکت آب منطقه ای سیستان وبلوچستان به پایان برد.

گفتنی است دراین سفرمهندس محمدحاج رسولیهامدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ومدیران عامل شرکتهای مادرتخصصی توانیروآب وفاضلاب وزیرنیروراهمراهی می کردند

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

    شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات