مصوبه شماره ۳۶

مصوبه شماره ۳۶

م صوبه شماره ۳۶


۱- بازگشت به نامه شماره ۱۰/۱۳۹۷/۲/۲۳۵۷ مورخ ۹۷/۹/۲۲ شهرداری بیجار در خصوص بررسی درخواست شرکت تعاونی خدمات پشتیبانی اداری و امور عمومی تکصما (پروژه ایرانسل) به شماره ۷۰/۸۵۶۸-۱۳۸۵/۹۷ مورخ ۱۳/۵/۹۷ مبنی بر تمدید قرارداد اجاره محل نصب دکل ایرانسل واقع در پارک سوم خرداد و همچنین تایید پیشنهاد شهرداری جهت افزایش ده درصد مبلغ قرارداد نسبت به سال ۹۶ (اجاره بهای سال ۹۶ مبلغ ۱۶۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده است) و تعیین اجاره بهای سالانه مبلغ ۱۸۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای سال ۹۷، موضوع در جلسه مورخ ۹۷/۹/۲۴ این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.


۲- با توجه به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر مبنی بر رزرو سانس تئاتر شاره دوور جهت پرسنل شهرداری و همچنین خرید کتاب «این حجم ناامید» نوشته آقای محمد وطن خواه و استناد به نامه های شماره ۲۴۱۹ و ۱۰/۱۳۹۷/۲/۲۴۲۰ مورخ ۹۷/۹/۲۴ شهرداری بیجار به منظور حمایت از هنرمندان و نویسندگان بومی شهر بیجار، موضوع در جلسه مورخ ۹۷/۹/۲۴ این شورا مطرح و مصوب گردید جهت رزرو سانس تئاتر مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و خرید کتاب به تعداد ۱۰۰ جلد، مبلغ ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال (جمعاً مبلغ ۱۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال) هزینه گردد.


۳- بازگشت به نامه شماره ۱۰/۱۳۹۷/۲/۲۰۹۷ مورخ ۹۷/۸/۲۷ شهرداری بیجار در خصوص بررسی عقد قرارداد خرید و حق بهره برداری از سیستم یکپارچه شهرسازی سرا ۸، از شرکت صفارایانه، تا سقف مبلغ ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برابر قرارداد پیشنهادی، با توجه به منسوخ شدن نسخه نرم افزار شهرسازی و عدم پشتیبانی آن از سال ۸۷ تاکنون، موضوع در جلسه مورخ ۹۷/۹/۲۴ این شورا مطرح و مورد موافقت قرارگرفت.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر بیجار

    منبع خبر

    شورای شهر بیجار

    شورای شهر بیجار یک شورای شهر در شهر بیجار می باشد

      نظرات