ضرورت تثبیت بافت حاشیه نشین تبریز/ ساخت۴۴۰ ...

ضرورت تثبیت بافت حاشیه نشین تبریز/ ساخت۴۴۰ ...

فریدون بابایی اقدم در گفتگو با شهریار گفت: حاشیه نشینی مشکل تلنبار شده در شهر تبریز است. در مناطق حاشیه نشین شهر ساخت و سازها بدون مجوز است و مالکیت آنها نیز محرز نشده است.

وی سپس ادامه داد: افرادی که در مناطق حاشیه نشین نیز ساکن هستند در اقتصاد شهر مشغول نیستند و یا بیکار هستند و یا در برخی مشاغل دیگر همچون دستفروشی و ... مشغول به کارند. برای همین این افراد توانمندی مالی ندارند و نمی توانند در یک مکان امن یک خانه استاندارد احداث کنند.

بابایی اقدم سپس گفت: این بحث حاشیه نشینی مربوط به چند سال اخیر نیست و در طول سالیان متمادی ایجاد شده است و البته شهرداری تبریز و مدیریت شهری تمام تلاش خود را برای ساخت واحدهای مسکونی امن و جابه جایی حاشیه نشینان به کار گرفته است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تبریز گفت: باید برنامه زمان بندی داشته باشیم. در مرحله اول بافت حاشیه نشینی تثبیت شده و در مرحله دوم نیز باید حاشیه نشینان توانمند شوند.

وی گفت: در دوره گذشته ۱۷۰ واحد مسکونی ساخته شد و در حال حاضر نیز ۴۴۰ واحد مسکونی برای حاشیه نشینان درحال احداث است.

این عضو شورای شهر تبریز گفت: باید مدیریت استان و اداره کل راه و شهرسازی نیز در بحث حاشیه نشینان به شهرداری تبریز کمک کند.

وی گفت: باید اقتصاد شهری آن چنان توانمند شود که شهروند خود برای نوسازی واحدهای مسکونی اقدام کند.

بابایی اقدم با تاکید بر ضرورت توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی ابراز داشت: البته نباید حاشیه نشینی صرفاً به بحث مسکن سازی خلاصه شود. باید در این موضوع پیوست اقتصادی نیز داشته باشیم.

وی گفت: دولت نیز باید در بحث حاشیه نشینی ورود کند. هر دولت در حوزه های مختلف سیاست های مختلفی دارد و الان سیاست های بازآفرینی مطرح است. دولت به عنوان تسهیل گر عمل می کند.

لینک اصل خبر در سایت مدیریت بحران شهرداری تبریز

  منبع خبر

  مدیریت بحران شهرداری تبریز

  مدیریت بحران شهرداری تبریز

  مدیریت بحران شهرداری تبریز یک سازمان دولتی در شهر تبریز می باشد

   نظرات