عملیات مخلوط ریزی و تسطیح خیابان ولیعصر ۱۲ و خیابان تلاش

عملیات مخلوط ریزی و تسطیح خیابان ولیعصر ۱۲ و خیابان تلاش

عملیات  مخلوط ریزی و تسطیح خیابان ولیعصر ۱۲ و خیابان تلاش توسط واحد عمران و موتوری شهرداری خواف

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خواف

  منبع خبر

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف یک شهرداری در شهر خواف می باشد

   نظرات