عملیات خاکبرداری و تسطیح خیابان بوستان ۲۶ و ۲۸

عملیات خاکبرداری و تسطیح خیابان بوستان ۲۶ و ۲۸

عملیات خاکبرداری و تسطیح خیابان بوستان ۲۶ و ۲۸ توسط واحد عمران و موتوری شهرداری خواف

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خواف

  منبع خبر

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف یک شهرداری در شهر خواف می باشد

   نظرات