اجرای کانیو گذاری خیابان رودکی ۱۳ با مشارکت اهالی محترم و زحمتکش

اجرای کانیو گذاری خیابان رودکی ۱۳ با مشارکت اهالی محترم و زحمتکش

با مشارکت اهالی محترم و زحمتکش خیابان رودکی ۱۳ ,  اجرای عملیات کانیو گذاری خیابان مذکور

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خواف

  منبع خبر

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف یک شهرداری در شهر خواف می باشد

   نظرات