روابط عمومی منطقه دو : گزارش تصویری عملیات عمرانی منطقه

روابط عمومی منطقه دو : گزارش تصویری عملیات عمرانی منطقه

ترمیم گریل های پیاده راه
پیاده روی خیابان بیستون
ترمیم جدول خیابان سعدی
ترمیم کفپوش خیابان سعدی
رفیوژ میانی بیستون
پارکینگ مخصوص جانبازان خیابان امام خمینی
لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات