انتصاب جدید در شرکت توزیع برق استان تهران

براساس احکام صادر شده از سوی حاجی رضا تیموری، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان  تهران ، آقایان مهندسین حسین اردکانی به عنوان مدیر نظارت بر اجرای طرحها،  علی اکرم منصور کراتی مدیر امور خدمات فنی ، دکتر حامد احمدی مدیر امور مهندسی و طراحی و محسن نجفی به عنوان مشاور مدیرعامل  منصوب شدند

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

  شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

  شرکت توزیع نیروی برق استان تهران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات