مهندس اتابک جعفری : با اجرای کامل طرحها وپروژه های برنامه ریزی...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای سیستان وبلوچستان همایش مدیریت جامع سوانح وبلایای طبیعی با حضور معاون امور عمرانی استاندار ،مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ،مدیرکل دفتر مهندسی سواحل ورودخانه ها شرکت مادر تخصصی منابع آب ایران وفرمانداران واعضاء شورای هماهنگی مدیریت بحران استان درزاهدان برگزار گردید.

مهندس غزال جعفری مدیرکل دفتر مهندسیسواحل ورودخانه  هاشرکت مدیریت منابع آب ایران ضمن بیان این مسئله که برای جلوگیری از بحران آبی باید نسبت به رودخانه ها وحریم آنها شناخت کافی داشته باشیم وپیامدهای ساخت وساز ودخل وتصرف در حریم رودخانه ها را بدانیم وبه مردم اطا ع رسانی نماییم تا دچار خطرات احتمالی در مواقع سیلاب نشویم

مهندس غزال جعفری خاطرنشان کرد که سند جامع کنترل سیلاب تهیه شده ودر دستور کار قرارگرفته است در سند جامع مکان های در مسیر رودخانه ها هستند وحریم دارند مشخص شده وهر نوع ساخت وساز در حریم ممنوع می باشد واطلاع رسانی عواقب وخطرات دخل وت صرف در حریم رودخانه ها را باید به مردم آموزش دهیم آنها را نسبت به آن هوشیار نماییم تا در مواقع سیلاب کمترین خسارات را داشته باشیم .

معاون امور عمرانی استاندار سیستان وبلوچستان بیان داشت که استان ما با توجه به شرایط خاص دچار تنش های مختلفی میباشد که بحران زا هست که خشکسالی ،تبخیر آب ،آلودگی آب ،آتش سوزی نخلها ، سونامی ، اتشفشان نیمه فعال تفتان را به عنوان نمونه های از این پیامدهای بحران زا برشمرد که ضرورت ایجاب میکند در این خصوص چاره اندیشی شود.

باقر کرد افزود برگزاری چنین همایش های در جهت آگاه سازی وآمادگی برای بحران از ضروریت ها می باشد.

مهندس جعفری مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سیستان وبلوچستان ضمن عرض خیرمقدم خدمت فرمانداران  ومدعوین همایش خاطرنشان کرد وضعیت منابع آب در کشور واستان خوب نیست ومادر بخش آب وزارت نیرودر بحث نگهداشت آب  با چالشهای زیادی روبرو هستیم مثل تبخیر ، برداشت بی رویه از آبهای زیرزمینی وآلودگی آب

اتابک جعفری بیان داشت فرهنگ وتمدن ایرانی را هیچ چیز نتوانسته از بین ببرد ولی استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی باعث این کارمیشود در استان سیستان وبلوچستان فرهنگ غنی بلوچی وفرهنگ وتمدن اساطیری سیستان را نبود آب وخشکسالی به مخاطره انداخته است وامکان خالی از سکنه شدن آنها  در صورت عدم استفاده بهینه از منابع آب زیرزمینی خواهد شد.

مدیرعامل آب منطقه ای گفت با توجه به وقوع زلزله خاموش (افت شدید منابع آب ) کار گروهی ملی به نام کارگروه ساز گاری با کم آبی تشکیل که بدین معنا هست که باید با کمبود آب سازگار شد ومدیریت کرد .

وی افزود با اجرای کامل طرحها وپروژه های برنامه ریزی شده وزارت نیرو تا سال ۱۴۰۰ زاهدان وسیستان بدون هیرمند را تجربه خواهیم کرد

اتابک جعفری  بیان داشت در حال حاضر ۹ دشت سیستان و بلوچستان ممنوعه اعلام شده است

مدیرعامل آب منطقه  ای سیستان وبلوچستان گفت شرایط بارندگی استان در سال آبی جاری به گونه است که نسبت به میانگین سال قبل ۶۸ درصد وبلند مدت ۷۴درصد منفی هستیم این نشان می‌دهد کمترین میزان بارندگی را در سطح کشور داشتیم . ۱۵۹۷۳حلقه چاه در استان وجود دارد که از این تعداد ۹۶۳۶ حلقه چاه مجاز و تعداد ۶۳۳۷ حلقه غیرمجاز و در شرف تعیین تکلیف است . از ابتدای سال ۹۳، ۳۲۹ حلقه چاه پر و مسلوب المنفعه شده است در سال ۹۶ تعداد ۷۸ حلقه چاه غیر مجاز پرو مسلوب المنفعه شد. امسال هم ۹۱ حلقه چاه توسط امور منابع آب شهرستانها پر و مسلوب المنفعه شده است وتعداد۱۰۲۴ دستگاه کنتور مکانیکی ، حجمی هوشمند  آب و برق بر روی چاه های دارای پروانه بهره برداری نصب شده است

وی افزود ۷۸ درصد از مجموع حجم ظرفیت سدهای استان اکنون خالی است و حجم آب موجود در این مخازن ۲۲ درصد است یعنی معادل ۳۵/۴۳۶ میلیون مترمکعب است. این در حالی است که ظرفیت سدهای استان حدود ۲ میلیارد مترمعکب است.

اتابک جعفری بیان داشت اقداماتی برای مدیریت مصرف باید انجام شودکه از مهمترین آن میتوان به پر ومسلوب المنفعه نمودن چاههای غیر مجاز ، تعیین تکلیف چاه های قبل سال۸۵ ونصب کنتور حجمی را نام برد که در این راستای کمک فرمانداران ومدیران نقش بسزایی دارند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

    شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات