تا پایان برنامه ششم توسعه ۱۲۳هزار مترمکعب به ظرفیت آبشیرینکن های...

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر در نشست مدیران و نخبگان رسانه استان بوشهر به تشریح برنامه های سازگاری با کم آبی استان پرداخت.

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه بوشهر؛ مهندس شاهپور رجائی در این نشست اظهار داشت: شرکت آب منطقه ای بوشهر با وجود داشتن تیم فنی با نفرات محدود موفق به ساخت پروژه های عمرانی متعددی در استان شده است که همگی از نظر سازه ای عملکرد موفقی داشته اند.

وی افزود: پروژه های مذکور علیرغم آنکه می توانند به محل همگرایی استانی و منطقه ای تبدیل شوند، باعث بروز منازعات منطقه ای و محلی گردیده اند و این مسئله، ضرورت حضور بیشتر امور اجتماعی در کنار مسائل فنی را هویدا می نماید.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر نقش پررنگ رسانه ها در همگرایی در جامعه را یادآور شد و گفت: رسانه ها به عنوان رابط بین مردم و مسئولین، انتقال دهنده ی دغدغه های ایشان و به وجود آورنده ی اتحاد و انسجام در جامعه می باشند.

وی خاطرنشان کرد: انتقال صحیح علل و اهداف ساخت پروژه ها می تواند باعث ایجاد وفاق و مطالبات صحیح در استان و منطقه به جای بروز مناقشات باشد.

مهندس شاهپور رجائی با اشاره به سهم مصارف آب در استان بوشهر بیان کرد: در حوزه آب شرب، روزانه بیش از ۳۲۰ هزار مترمکعب تولید وجود دارد که با تقسیم آن به جمعیت استان، به سرانه ای معادل ۲۸۰ می رسیم که این رقم در استانداردهای وزارت نیرو ۱۸۰ لیتر تعریف شده است.

رییس شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان خاطرنشان کرد: جهت تولید این آب اضافه می بایست از گران ترین روش آن (شیرین سازی آب دریا) استفاده شود .

وی تصریح کرد: تا پایان سال ۱۴۰۰ می بایست ۱۴۵ هزار مترمکعب آبشیرینکن در مدار داشته باشیم و حداقل رقم خرید تضمینی آب شرب از بخش خصوصی در این سال ۳۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر اظهار داشت: میانگین مصرف آب جهت تولید یک کیلو محصول کشاورزی در استان بوشهر ۱۴۰۰-۱۳۰۰ لیتر می باشد و این در حالی است که در دنیا این رقم معادل ۳۰۰ لیتر است.

مهندس شاهپور رجائی خاطرنشان کرد: با توجه به نوع و حجم مصارف، در حوزه آب های زیر زمینی و سطحی در همه ی شاخص های بین المللی در شرایط کم آبی یا بحران آب می باشیم.

رجائی راهکار دولت جهت عبور از این بحران را برنامه سازگاری با کم آبی معرفی کرد و گفت: نسخه ی استانی این برنامه با هدف گذاری در تعیین دقیق راهکارهای مدیریت مصرف در بخش های کشاورزی، شرب، صنعت و خدمات در هفته ی آینده توسط استاندار محترم در سطح ملی ارائه خواهد شد.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت علوم اجتماعی در این برنامه افزود: مسائل اجتماعی و بهره گیری از پتانسیل های انسانی به طور ویژه در این گزارش پیش بینی شده است.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر در پایان اظهار داشت: این برنامه به زودی در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت و نقدهای رسانه ها نیز در آن اعمال خواهد شد تا پیش از تصویب هیئت دولت، در این برنامه گنجانده شود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای بوشهر

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای بوشهر

    شركت آب منطقه‌ای بوشهر یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات