انتصاب در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان

انتصاب در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان

انتصاب در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان

طی حکمی از سوی مهندس هرمزی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفار استان ، سرپرست اداره پشتیبانی و خدمات عمومی این شرکت منصوب شد .

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان ، مهندس بهزاد هرمزی ، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفار گلستان ، باصدور حکمی آقای محمدرضا عابدی را به سمت سرپرست اداره پشتیبانی و خدمات عمومی شرکت منصوب نمود .

در پایان حکم آمده است : امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال ، همدلی و همکاری کلیه معاونین و مدیران امور و ستادی در انجام وظایف محوله و ارائه خدمات موثر و مطلوب به جامعه با رعایت دقیق قوانین و مقررات ، بخشنامه ها ، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه موفق و موید باشید .

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان یک شرکت می باشد

   نظرات