حذف پرونده های فیزیکی در واگذاری انشعابات جدید و استفاده از پرونده های الکترنیکی در سیستم جدید شرکت آب و فاضلاب شهری استان اردبیل

حذف پرونده های فیزیکی در واگذاری انشعابات جدید و استفاده از پرونده های الکترنیکی در سیستم جدید شرکت آب و فاضلاب شهری استان اردبیل

html

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان اردبیل ،مهندس علیرضا محمدی سرپرست معاونت خدمات مشترکین و درآمد شرکت با اعلام خبر حذف پرونده های فیزیکی و استفاده از پرونده های الکترونیکی در واگذاری انشعابات جدید اضافه کرد:در راستای افزایش میزان رضایتمندی مشترکین و با هدف حذف پرونده های فیزیکی ،شرکت آب و فاضلاب شهری استان اردبیل در واگذاری انشعابات جدید از پرونده های الکترونیکی استفاده می نماید مهندس محمدی در ادامه ازبرنامه ریزی برای  الکترونیکی کردن پرونده های مشترکین قدیمی خبرداد و افزود:با توجه به اینکه بیش از ۳۶۰ هزار پرونده مشترکین آب و ۱۶۰ هزار پرونده مشترک فاضلاب در سطح استان  وجودداردافزود:با توجه به اینکه هر پرونده دارای حداقل ۱۰برگ ضمایم می باشد بنابراین الکترونیکی کردن این پرونده ها کاری زمانبر بوده و برنامه ریزی برای این کار در طول دو سه سال آینده انجام شده است.مهندس محمدی در ادامه از از تبدیل بیش از۱۸۵۰  انشعاب غیر مجاز آب و  ۳۱۰ انشعاب غیر مجاز فاضلاب به مجاز خبر داد  .

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل

  شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل

  شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل یک شرکت در شهر اردبیل می باشد

   نظرات