ادامه جمع آوری جداول قدیمی ضلع غربی خیابان شهاب

ادامه جمع آوری جداول قدیمی ضلع غربی خیابان شهاب

عملیات جمع آوری جداول قدیمی ضلع غربی خیابان شهاب حدفاصل خیابان مسجد جامع تا میدان خاتم النبیاء

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خواف

  منبع خبر

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف یک شهرداری در شهر خواف می باشد

   نظرات