بازدید مدیر کل پدافندغیر عامل صنعت برق حرارتی از نیروگاه رامین

بازدید مدیر کل پدافندغیر عامل صنعت برق حرارتی از نیروگاه رامین

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین) یک شرکت در شهر اهواز می باشد

   نظرات