معابر کم عرض پایتخت ساماندهی می شود

معابر کم عرض پایتخت ساماندهی می شود

www.BanaNews.irمعاون شهرسازی و طرحهای شهری شهرداری تهران گفت: در راستای اجرای تکالیف سند طرح جامع و مصوبه طرح تفصیلی جدید شهر تهران، ساماندهی و تعیین تکلیف همه معابر با عرض کمتر از ۶ متر پایتخت انجام می شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) شهرام شهابیان با بیان اینکه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران از ابتدای سال جاری طرح ساماندهی معابر کمتر از ۶ متر را در دستور کارخود قرار داده است، افزود: هدف اصلی از اجرای این طرح ارائه راهکار مناسب جهت حل مسائل و مشکلات موجود و پاسخگویی به نیازهای ساکنان واقع در اینگونه گذرها با رویکرد ارتقای کیفیت سکونت و انجام مداخله سنجیده در محیطهای شهری است.

وی، عملیات شناسایی و برداشت میدانی اطلاعات شبکه معابر با عرض کمتر از شش متر را در نوع خود منحصر به فرد عنوان کرد و گفت: از نیمه دوم اردیبهشت ماه جاری بر اساس اولویتهای تعیین شده، کار برداشت میدانی در سطح مناطق ۲۲ گانه آغاز می شود.

به گفته شهابیان، در این طرح نحوه تعریض و یا تثبیت همه گذرهای ناهماهنگ با نظام تراکمی پهنه بندی طرح تفصیلی جدید شهر تهران و نیز وضعیت گذرهای واقع در محدوده های بافت ارزشمند تاریخی، بافت ارزشمند سبز، محدوده بافتهای فرسوده، معابر با شیب تند، معابر پلکانی و مواردی از این دست تعیین تکلیف شوند.

وی تصریح کرد: از جمله ویژگیهای بارز طرح ساماندهی شبکه معابر زیر ۶ متر، انجام مطالعات اجتماعی و اقتصادی، توجه به موضوعاتی چون آثارمیراث تاریخی و فرهنگی، روان سازی نظام حرکت، طراحی شهری ونیز حقوق مکتسبه است .

 

 

    نظرات