پاک فطرت: شهرداری شیراز برای حفظ زیست محیطی دریاچه پارک فروزان برنامه ارائه کند

پاک فطرت: شهرداری شیراز برای حفظ زیست محیطی دریاچه پارک فروزان برنامه ارائه کند

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شورای اسلامی شهر شیراز، «سیروس پاک فطرت» با انتقاد ازروند اجرایی فعالیت‌ها درشهرداری گفت: شهرداری شیراز وظیفه تصمیم سازی و شورای اسلامی شهر وظیفه تصمیم گیری دارد این درحالیست که اکنون این روند جابجا شده است .

عضو شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به برگزاری مسابقه ماهیگیری در  دریاچه پارک فروزان در گذشته، بر ضرورت حفظ دریاچه پارک فروزان به عنوان تنها دریاچه موجود در شهر تاکید کرد .

وی با انتقاد از روند فعالیت مجموعه شهرداری در راستای رفع مشکلات این دریاچه افزود: مجموعه شهرداری بایدبا ارائه پیشنهادات و اقدامات موثر از خشک شدن این دریاچه جلوگیری کند .

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر شیراز

    منبع خبر

    شورای شهر شیراز

    شورای شهر شیراز یک شورای شهر در شهر شیراز می باشد

      نظرات