بارش نزولات جوی سالجاری خوب اما کماکان آبخوانها با کسری حجم مخزن...

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در مصاحبه ای با روابط عمومی شرکت به تشریح سامانه بارشی و وضعیت نزولات جوی در استان پرداخت. سید مهران وحدتی با اشاره به توده های بارشی خوب امسال، میزان بارش را رضایت بخش دانست اما همچنان بر حفاظت از منابع آب و رعایت الگوهای مصرف تاکید داشت. وحدتی با اشاره به اینکه علیرغم بارشهای خوب سالجاری، هنوز کسری مخازن آب زیرزمینی جبران محسوسی نیافته است بر لزوم پایش مستمر به منظور بهره برداری متناسب در آبخوانهای استان تاکید کرد.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب با اشاره به فعالیت توده بارشی یکشنبه هفته جاری (هفتم بهمن ماه) تا امروز( ۸ ام بهمن ماه) به طور متوسط ۳۴.۸ میلیمتر بارش در استان رخ داده است که بیشترین مقدار مربوط به محدوده مطالعاتی پاوه با ۱۰۳.۴  و کمترین در محدوده مطالعاتی سنقر به میزان ۹.۸ میلیمتر بوده است. ضمن اینکه بیشینه بارشی سالجاری نیز مربوط به همین دو محدوده و به ترتیب ۸۸۷ میلیمتر در پاوه و ۲۵۰.۴ میلیمتر در سنقر بوده است.

وحدتی با اشاره به بارش سالجاری (۹۸-۹۷) تاکنون ۴۱۹ میلیمتر بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با ۱۲۰ میلیمتر و نسبت به مشابه دراز مدت استان(شرایط نرمال) با ۲۳۳  میلیمتر ۲۴۹ درصد افزایش و در مقایسه با درازمدت که مبنای قضاوت شرایط سال آبی در پایان ۹۸-۹۷ است ۸۷.۹ درصد افزایش را نشان می دهد.  وحدتی با ذکر اینکه هم اکنون در دوره فصول بارش سال آبی تا پایان اردیبهشت ماه سال آبی پیش رو قرار داریم و قضاوت در مورد میزان نهایی بارش مفید( رواناب، نفوذ به آبخوانها و...) ناشی از نزولات جویی را مقدور ندانسته و اعلام داشت متعاقباً شرح تکمیلی بعد از پایان بارشها ارایه خواهد گردید. وحدتی با اشاره به اینکه هیدروگراف دشتها هنوز روند نزولی داشته از کسری مخازن آبخوانها سخن گفت و بر لزوم مدیریت بهینه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی- بطور شاخص- و سایر منابع آب تاکید داشته و از همه دست اندرکاران مصرف و صیانت از منابع آب خواست با توجه بیشتر به واقعیتهای زمین شناسی و هیدروژئولوژی آبخوانها، کماکان مدیریت مصرف را سرلوحه کار قرار دهند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات