اختلافات و موانع تصویب مطالعات و مسایل بلاتکلیف بین کارفرما و...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در جلسه ای که با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه، مهندسین مشاور آبدان فراز و اعضای کمیته فنی، مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و مدیران و مجریان طرحهای مرتبط برگزار گردید بر لزوم حل اختلافات و رفع موانع تصویب مطالعات و تعیین تکلیف مسایل مانده و بلاتکلیف طرفین تاکید گردید.

در این جلسه درویشی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه با ذکر اهمیت قانونمندی در همه ارکان شرکت و لزوم انجام به موقع پروژه ها و طرحهای اجرایی، تقید به زمان را عامل مهمی در دلگرمی بهره برداران و ذی نفعان به اثربخشی طرحها دانست و خاطرنشان ساخت بتوان با خرد جمعی و در پرتو قوانین و دستورالعملهای موجود به رفع وانع و چالشهای پیش رو پرداخت. درویشی با اشاره به لزوم تعیین تکلیف کارهایی که از مدتها قبل تاکنون بلاتکلیف مانده اند بر حل و فصل اختلافات تاکید و آن را لازمه تعامل بین بخشی و رسیدن به مطلوب در همه پروژه ها دانست. وی با اشاره به اینکه برخی فعالیتها در برخی مقاطع زمانی و شرایط مکانی  انجام آنها اجتناب ناپذیر بوده  و باید تصمیمات سریعی اتخاذ می شده است، رعایت قانون و انضباط مدیریتی در اجرای قوانین و دستورالعملهای بالادستی و به ویژه تمکین به دیدگاههای فنی کمیته فنی شرکت را جزو الزاماتی دانست که می توان در هر زمانی- ولو شرایط اضطرار- تعامل  بین کارفرما و مشاورین را با تکیه بر آن سامان داد.

درویشی با اشاره به ساماندهی فعالیتها و عملیاتهای اجرایی بلاتکلیف، به روز ساختن فعالیتهای کمیته فنی و روند اجرای طرحهای اجرایی را بسیار ضروری دانسته و بر لزوم حل و فصل مشکلات و شفافیت در امور پیمان تاکید ورزید. درویشی با اشاره به لزوم پاسخگویی مجریان طرحها، کارشناسان و مدیران و همه ذی ربطان در قبال تصمیمات اخذ شده تکیه بر بنیانهای فنی-مهندسی و اخلاق حرفه ای را رمز موفقیت دانست.

در ادامه جلسه مهندسین مشاور با ارایه گزارشی از موانع موجود در ادامه طرحها و مشکلات پیش رو در طرحهای مشترک از جمله در سدهای مخزنی شرفشاه، جامیشان و کبوتر لانه و شبکه های آنها از مجموعه شرکت آب منطقه ای کرمانشاه خواستار رفع موانع موجود و ایجاد رویه ای تعاملی برای حل مشکلات موجود شد. مهندسین مشاور ضمن استقبال از فرصت پیش آمده و تاکید بر انجام درست فعالیتهای اجرایی، ایجاد روحیه حل موانع و مشکلات را عاملی برای رفع موانع دانست. در ادامه نمایندگان مشاور طرحهای فوق الذکر با ارایه گزارشاتی اجمالی از وضعیت طرحهای طرف قرارداد به بیان مشکلات و مسایل حل نشده در طول سالهای متمادی پرداخته و خواستار چاره جویی برای برون رفت از این چالشها شدند. در ادامه جلسه مدیر دفتر فنی آب منطقه ای، عقابی مجری سد شرفشاه، ناصری مجری سد جامیشان و رضایی مجری سد کبوترلانه به ارایه نظرات و پیشنهاهای خود پرداختند. در ادامه جلسه و پس از بحث و بررسی های متعدد تصمیمات لازم برای چگونگی سامان بخشی به مسایل و مشکلات و موانع پیش رو برای تصویب مطالعات طرحهای مشترک و نیز تسویه حسابهای مالی به عمل آمد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات