آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سازمان(نوبت اول)

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم - نوبت اول

به استناد ماده ۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد ۵۲ تا ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده، جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم(نوبت اول) در محل و تاریخ و با دستور اعلام شده زیر تشکیل می‌گردد؛ بدینوسیله از اعضای محترم دعوت می‌شود تا در مجمع مذکور شرکت فرمایند.

دستور جلسه:
۱)    بررسی و تصویب حق عضویت و ورودیه اشخاص حقیقی و حقوقی
۲)    بررسی و تصویب حق الزحمه اعضای شورای انتظامی، اعضای هیئت مدیره(رییس، خزانه دار و سایر اعضای هیئت مدیره) و پاداش بازرسان
۳)    بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ و تباصر پیشنهادی از جمله منابع درآمدی سازمان موضوع بند د و ه ماده ۹ و ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
۴)    بررسی و تصویب اصلاحیه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۷

زمان: یکشنبه ۱۲ اسفندماه ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۹
مکان: بلوار جمهوری اسلامی، نرسیده به میدان سپاه، سالن همایش سازمان تبلیغات اسلامی استان قم

توضیح مهم:
بر اساس اصلاحی ماده ۵۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، جلسه مجمع عمومی با حضور حداقل نصف به علاوه یک نفر از کلیه اعضا رسمیت می‌یابد و در صورت عدم حصول اکثریت،
مجمع عمومی نوبت دوم روز چهارشنبه ۲۲ اسفندماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۹
در محل میدان معلم، سالن همایش مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام)
با حضور هر تعداد شرکت کننده رسمیت یافته و برگزار خواهد شد.
در صورت ارائه وکالتنامه(حداکثر از ۲ نفر)، وکالتنامه ارائه شده می بایست مطابق متن مندرج در سایت سازمان تکمیل و حداقل ۲۴ ساعت قبل از روز برگزاری مجمع به پیوست کارت عضویت موکل در دبیرخانه سازمان استان ثبت و در روز مجمع ارائه گردد.

هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

   نظرات