دوره آموزشی آشنایی با قوانین مبارزه با پولشویی و کارگاه اخلاق مهندسی

دوره آموزشی آشنایی با قوانین مبارزه با پولشویی و کارگاه اخلاق مهندسی

دوره آموزشی آشنایی با قوانین مبارزه با پولشویی ویژه اعضا محترم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم و پرسنل این سازمان برگزار شد.


دوره آموزشی آشنایی با قوانین مبارزه با پولشویی بر

دوره آموزشی آشنایی با قوانین مبارزه با پولشویی بر

دوره آموزشی آشنایی با قوانین مبارزه با پولشویی بر


دوره آموزشی آشنایی با قوانین مبارزه با پولشویی بر
کارگاه اخلاق مهندسی با حضور اعضای هیات مدیره و بازرسان سازمان برگزار شد


[thumb=right]

دوره آموزشی آشنایی با قوانین مبارزه با پولشویی و کارگاه اخلاق مهندسی

[/thumb]

[thumb=right]

دوره آموزشی آشنایی با قوانین مبارزه با پولشویی و کارگاه اخلاق مهندسی

[/thumb]

[thumb=right]

دوره آموزشی آشنایی با قوانین مبارزه با پولشویی و کارگاه اخلاق مهندسی

[/thumb]

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

   نظرات