رژه خودرویی تاکسیرانی، آتش نشانی و نیروهای نظامی و انتظامی در اولین روز دهه مبارک فجر

رژه خودرویی تاکسیرانی، آتش نشانی و نیروهای نظامی و انتظامی به مناسبت اولین روز دهه مبارک فجر