نصب بنر روز شمار وقایع انقلاب اسلامی در بلوار امام خمینی (ره)

نصب بنر روز شمار وقایع انقلاب اسلامی در بلوار امام خمینی (ره)