برف روبی و پاکسازی رفیوژ میانی بلوار امام

برف روبی و پاکسازی رفوژ میانی بلوار امام

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بیجار

    منبع خبر

    شهرداری بیجار

    شهرداری بیجار یک شهرداری در شهر بیجار می باشد

      نظرات