اعضای شورای سازمان مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری کرمان معرفی شدند

اعضای شورای سازمان مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری کرمان معرفی شدند

اولین جلسه  شورای سازمان مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر  شهرداری برگزار شد

ساعتی پیش اولین جلسه شورای سازمان مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر  شهرداری برگزار شد.

شهردار کرمان در نشستی که امشب در محل دفتر خود با حضور  دکتر آیت اللهی موسوی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار شد، طی احکامی جداگانه،  اعضای هیات مدیره  و اعضای شورای سازمان مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری کرمان را معرفی کرد.

به گزارش پایگاه خبری کرمان آنلاین ، در این نشست مصوب شد ظرف سه ماه آینده برنامه عملیاتی این سازمان برای سه سال آینده تدوین ودر جلسه آینده برای بررسی ارائه گردد.

بر اساس این گزارش، این احکام به شرح زیر است :

جناب آقای سرهنگ نصیری

با سلام

نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی و با توجه به پیشنهاد رئیس محترم هیات مدیره و به استناد بند ۳ ماده ۷ از فصل چهارم اساسنامه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر به موجب این حکم جنابعالی را به سمت « عضو هیات مدیره سازمان » منصوب

می نمایم.

بررسی برنامه های میان مدت و بلند مدت سازمان در چارچوب دستورالعمل و

بخشنامه های ابلاغی، نظارت در حفظ و نگهداری دارایی و سرمایه و اموال سازمان، نظارت بر حسن اداره امور سازمان از سرفصلهای مهم هیات مدیره سازمان می باشد. یقیناً با توجه به سوابق درخشان جنابعالی که همگی گواه برتوانمندی و همچنین شناخت علمی و دقیق نسبت به مسائل حمل و نقل است، حضور در شورای فوق منشا برکات و خیرات فراوانی برای شهر و شهرداری کرمان خواهد گردید. امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از همدلی و همکاری پرسنل در پیشبرد برنامه ها و تحقق اهداف یاد شده ضمن رعایت قوانین و مقررات موفق و موید باشید.

سیدمهران عالم زاده

شهردارکرمان و رئیس شورای سازمان

مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

برادر ارجمند جناب آقای مهندس سیدعلی حاج سیدعلیخانی

با سلام

نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی و به استناد بند ۳ ماده ۵ از فصل سوم اساسنامه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری به موجب این حکم به سمت «عضو شورای سازمان» منصوب می نمایم.

بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه های میان مدت و بلند مدت سازمان در چارچوب دستورالعمل و بخشنامه های ابلاغی، بررسی و تایید صورت های مالی و سایر گزارشات مالی براساس گزارش حسابرسی رسمی، تاییدنرخ خدمات سازمان و ارائه آن به شورای اسلامی شهر از سرفصلهای مهم شورای سازمان می باشد. یقیناً با توجه به سوابق درخشان جنابعالی که همگی گواه برتوانمندی و همچنین شناخت علمی و دقیق نسبت به مسائل حمل و نقل است، حضور در شورای فوق منشا برکات و خیرات فراوانی برای شهر و شهرداری کرمان خواهد گردید. امید است با اتکال به خداوند متعال و

بهره گیری از همدلی و همکاری پرسنل در پیشبرد برنامه ها و تحقق اهداف یاد شده ضمن رعایت قوانین و مقررات موفق و موید باشید.

سیدمهران عالم زاده

شهردارکرمان و رئیس شورای سازمان

مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

برادر ارجمند جناب آقای دکتر سیدمصطفی آیت اللهی موسوی

با سلام

نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی و به استناد بند ۳ ماده ۵ از فصل سوم اساسنامه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری به موجب این حکم به سمت «عضو شورای سازمان» منصوب می نمایم.

بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه های میان مدت و بلند مدت سازمان در چارچوب دستورالعمل و بخشنامه های ابلاغی، بررسی و تایید صورت های مالی و سایر گزارشات مالی براساس گزارش حسابرسی رسمی، تاییدنرخ خدمات سازمان و ارائه آن به شورای اسلامی شهر از سرفصلهای مهم شورای سازمان می باشد. یقیناً با توجه به سوابق درخشان جنابعالی که همگی گواه برتوانمندی و همچنین شناخت علمی و دقیق نسبت به مسائل حمل و نقل است، حضور در شورای فوق منشا برکات و خیرات فراوانی برای شهر و شهرداری کرمان خواهد گردید. امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از همدلی و همکاری پرسنل در پیشبرد برنامه ها و تحقق اهداف یاد شده ضمن رعایت قوانین و مقررات موفق و موید باشید.

سیدمهران عالم زاده

شهردارکرمان و رئیس شورای سازمان

مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

برادر ارجمند جناب سرهنگ حمید معین زاده

با سلام

نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی و به استناد بند ۳ ماده ۵ از فصل سوم اساسنامه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری به موجب این حکم به سمت «عضو شورای سازمان» منصوب می نمایم.

بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه های میان مدت و بلند مدت سازمان در چارچوب دستورالعمل و بخشنامه های ابلاغی، بررسی و تایید صورت های مالی و سایر گزارشات مالی براساس گزارش حسابرسی رسمی، تاییدنرخ خدمات سازمان و ارائه آن به شورای اسلامی شهر از سرفصلهای مهم شورای سازمان می باشد. یقیناً با توجه به سوابق درخشان جنابعالی که همگی گواه برتوانمندی و همچنین شناخت علمی و دقیق نسبت به مسائل حمل و نقل است، حضور در شورای فوق منشا برکات و خیرات فراوانی برای شهر و شهرداری کرمان خواهد گردید. امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از همدلی و همکاری هیات مدیره و کارکنان سازمان شاهد پیشرفت روزافزون سازمان فوق الذکر باشیم.

سیدمهران عالم زاده

شهردارکرمان و رئیس شورای سازمان

مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری کرمان

  منبع خبر

  شهرداری کرمان

  شهرداری کرمان

  شهرداری کرمان یک شهرداری در شهر کرمان می باشد

   نظرات