موافقت دولت با بازگرداندن پول برخی قبوض گاز

موافقت دولت با بازگرداندن پول برخی قبوض گاز

www.BanaNews.irبا موافقت دولت و تعدیل اقلیم آب و هوایی در ۲۰۰ شهر، مابه‌التفاوت قیمت گاز مشترکان خانگی این شهرها در قبوض دوره خردادماه محاسبه و پرداخت می‌شود، ضمن آنکه افزایش قیمت گاز در سالجاری قطعی شده است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از مهر، مطابق با فرمول قیمت گذاری گاز خانگی ۱۲ ماهه سال به دو بخش هفت ماهه و پنج ماهه پایانی سال تقسیم بندی شده است که الگوهای مصرف این حامل انرژی در هر یک از این دو دوره زمانی تفاوتهایی با یکدیگر دارند.

از ۲۸ آذر ماه سال گذشته همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها محل سکونت مشترکان از نظر آب و هوایی به پنج اقلیم (سرد یک، دو، سه، معتدل و گرمسیری) تقسیم بندی شده و ۱۲ دامنه جدید مصرف گاز هم در این بخش مطابق با نوع اقلیم تعریف و اعمال شده است.

با توجه به اجرای سیاست شهرستانی – منطقه ای در محاسبه گازبهای مشترکان بخش خانگی، متوسط مصرف گاز طبیعی در ۳۶۳ شهر ایران مطابق با پنج اقلیم آب و هوایی تعیین شده که بر این اساس شهرهای سردسیر مجاز به مصرف گاز بیشتری نسبت به شهرهای گرمسیری هستند.

با گذشت ۱۳۶ روز از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش انتقادها از نحوه محاسبه گازبهای مشترکان خانگی، یک طرح جدید برای تعدیل بار مالی قبوض گاز در سه ماهه نخست اجرای این جراحی اقتصادی در سطح دولت نهایی شده است.

مصوبه ستاد هدفمندی یارانه ها

بر این اساس، اقیلم آب و هوایی بیش از ۸۰۰ شهر در سراسر کشور مورد بازنگری مجدد قرار گرفته و در نهایت با موافقت ستاد هدفمندی یارانه ها اقلیم در ۲۰۰ شهر یک تا دو پله تعدیل شده است.

با اعمال این تغییرات گسترده در سطح اقلیم آب و هوایی این شهرها، دامنه مصرف گاز طبیعی مشترکان خانگی افزایش می یابد و به عبارت دیگر در قبوض گاز مشترکان خانگی از ۲۸ آذر سال گذشته تا ۱۵ فروردین ماه سالجاری تعدیل قابل توجه قیمتی حاصل خواهد شد.

پیش بینی می شود با اصلاح اقلیم این شهرها میزان گازبهای مشترکان خانگی کاهش قابل توجه ای پیدا کند، از سوی دیگر در آن دسته از شهرهایی که اصلاح اقلیم مصوب شده است مابه التفاوت قیمت گاز متناسب با اقلیم جدید محاسبه و به مشترکان خانگی باز پرداخت می شود.

مطابق با اعلام مسئولان شرکت ملی گاز ایران این ما به تفاوت قیمتی در نخستین قبض مشترکان خانگی به طور دقیق محاسبه و به صورت بستانکاری درج خواهد شد که پیش بینی می شود نخستین پرداخت این مبالغ در قبض دوره خرداد ماه اعمال شود.

افزایش قیمت گاز خانگی قطعی شد

مطابق با قانون هدفمندی یارانه ها مهلت قانونی تعرفه زمستانی گازبهای مشترکان خانگی ۱۵ فروردین ماه سالجاری به پایان رسیده است و باید تعرفه جدید گاز توسط دولت برای اجرا توسط شرکت ملی گاز تعیین و ابلاغ می شد.

پیش بینی می شود با تصویب قانون افزایش حداکثر ۲۰ درصدی قیمت گاز طبیعی در سالجاری، گاز بهای مشترکان خانگی هم در ادامه سال افزایش یابد.

مطابق با اعلام رسمی وزارت نفت در هفت ماهه نخست امسال قیمت گاز در بخش کشاورزی هر متر مکعب ۱۰۰ تومان، صنایع عمده هر متر مکعب ۷۰ تومان، نیروگاهها هر مترمکعب ۸۰ تومان، دستگاههای دولتی هر متر مکعب ۲۰۰ تومان، سی.ان.جی ۳۰۰ تومان محاسبه خواهد شد.

از سوی دیگر، میزان گازبهای واحدهای تجاری به دوگروه کم مصرف و پر مصرف تقسیم شده است و قیمت هر کدام از این واحدها متفاوت از دیگری محاسبه خواهد شد.

بر اساس بودجه سال ۱۳۹۰ مجلس برای افزایش متوسط قیمت گاز در تمامی بخشها تا سقف ۲۰ درصد به دولت مجوز داده است که مطابق با این مصوبه امکان افزایش تا مرز ۲۰ درصد برای مشترکان وجود دارد.

با توجه به تثبیت قیمت گاز صنایع، نیروگاهها و جایگاههای سی.ان.جی، قیمت گاز دستگاههای دولتی و کشاورزی افزایش یافته است از این رو برای اجرای مصوبات مجلس، افزایش قیمت گاز خانگی برای هفت ماهه نخست سالجاری قطعی به نظر می رسد.

 

    نظرات