از سامانه مستندسازی طرح های عمرانی شرکت رونمایی شد

سومین جلسه مجریان طرح ها با رونمایی از سامانه مستندسازی طرح های عمرانی شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، در ابتدای این نشست "معصومه آقاجانی" به ارائه گزارش آخرین وضعیت اعتبارات طرح های عمرانی، جذب اسناد خزانه اسلامی طرح های عمرانی و ارائه مسائل و مشکلات مالی مربوط به طرح های عمرانی در دست اقدام پرداخت.

در ادامه "رضامومنی" معاون طرح و توسعه شرکت، ضمن اشاره به آغاز به کار رسمی سامانه مستندات طرح های عمرانی به تشریح کلی روند پیدایش و تکمیل این نرم افزار بر اساس دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه کشور  و  وزارت نیرو پرداخته و از زحمات مجریان و دفتر طرح ها در مستندات طرح ها و اطلاعات موافقتنامه ای تقدیر کرد. همچنین اطلاعات وارد شده در طرح علاج بخشی سد لار به عنوان نمونه کار، توسط  ایشان ارائه و ضمن نظرخواهی از مجریان طرح ها، با نظر مدیرعامل مقرر شد،  تا ورود اطلاعات این سامانه حداکثر تا پایان فروردین ماه سال آتی به اتمام برسد.

گفتنی است، در پایان هریک از مجریان طرح های عمرانی ضمن اشاره به آخرین وضعیت روند عملیات اجرایی پروژه های تحت مدیریت خود، در حضور مدیر عامل شرکت، به اهم مسائل و مشکلات پیش روی آن ها و راهکارهای پیشنهادی خود در این رابطه اشاره و گزارشی از آخرین وضعیت مستندسازی اطلاعات فنی طرح ها ارائه نمودند و در جهت رفع هریک از مسائل و مشکلات عنوان شده تصمیمات مقتضی نیز اتخاذ شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات