فرآیند بهنگام سازی پتانسیل تخصیص از منابع آب آغاز شد

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت گفت: مطالعات بهنگام سازی بیلان منابع آب در حوزه آبریز دریاچه نمک، که گستره ۸ استان کشور را در بر می گیرد، با هدف بررسی جامع منابع آب های سطحی و زیرزمینی و شناخت پتانسیل های تخصیص از منابع آب انجام می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "حسن برنا" در ادامه افزود: با توجه به لزوم یکپارچه نگری در فرآیند برنامه ریزی منابع آب، بر اساس اصول IWRM ، این مطالعات از معدود مطالعات حوضه محور می باشد که اهمیت آن به ویژه بعد از تشکیل شرکت های آب منطقه ای استانی، دو چندان شده است.

وی با اشاره به اینکه در انجام این مطالعات شرکت های آب منطقه ای البرز، قزوین، همدان، اصفهان، زنجان، قم و مرکزی همکاری دارند، تصریح کرد: حوضه آبریز دریاچه نمک، شامل ۳۶ محدوده مطالعاتی کشور  است که با توجه به تمرکز مراکز مهم جمعیتی، سیاسی، اقتصادی و صنعتی در آن، دارای پیچیده ترین پیکره منابع و مصارف آب در سطح کشور، می باشد.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب در پایان خاطر نشان کرد: در این راستا و براساس ابلاغیه دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع  آب ایران، شرکت آب منطقه ای تهران، به عنوان متولی انجام این مطالعات انتخاب شده است. بر همین اساس در گام نخست و با تشکیل چهار نشست فراسازمانی با حضور مدیران و کارشناسان دفاتر مطالعات پایه، شرکت های آب منطقه ای همکار، اقدام به بررسی شرح خدمات، دستورالعمل و گردش کار مطالعات مذکور گردید که نتایج پیشنهادات و بررسی انجام شده در قالب گزارشی برای تصمیم گیری نهایی، به شرکت مدیریت منابع آب ایران ارسال شده است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات