انتخاب اعضاء شورای سیاست گذاری مراکز ۱۲۲ و ۱۵۲۳ آبفای کشور


رئیس مرکز ارتباطات مردمی ۱۲۲ آبفای گیلان عضو شورای سیاست گذاری مراکز ۱۲۲ آبفای کشور شد

انتخاب اعضاء شورای سیاست گذاری مراکز ۱۲۲ و ۱۵۲۳ آبفای کشور

بنا به این گزارش طی حکمی از سوی مدیرکل دفتر روابط عمومی و ارتباطات مردمی آبفای کشور، باتوجه به عملکرد موفق حمیدرضا ناطقی رئیس مرکز ارتباطات مردمی ۱۲۲ آبفای گیلان در این حوزه ، بعنوان عضو شورای سیاست گذاری این مراکز انتخاب شد.

در این حکم آمده است با توجه به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند حمیدرضا ناطقی، به منظور تعیین و تدوین سیاست ها و برنامه های مراکز ارتباط مردمی ۱۲۲ و ۱۵۲۳ وی بعنوان عضو شورای سیاست گذاری انتخاب شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب استان گیلان یک شرکت در شهر رشت می باشد

   نظرات