صدور حکم انتصاب اعضای جدید هیات اجرایی و داوری گاز

صدور حکم انتصاب اعضای جدید هیات اجرایی و داوری گاز

نخستین جلسه دوره جدید هیات اجرایی و داوری گاز روز پانزدهم بهمن در سالن جلسات سازمان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان، با توجه به جایگاه هیأت اجرایی در زمینه نظارت گاز و ایفای نقش رابط بین ناظران، مالکان و هیئت مدیره اخیراً با برگزاری فراخوان و بررسی رزومه داوطلبان، ۵ نفر که حائز شرایط لازم هستند انتخاب و احکام آنها از سوی ریاست سازمان صادر شده است.

این هیئت شامل آقایان مهندسین راسخی نیا، نصیری زاده، صفوی، نعمت اللهی و امیربیگی می‌باشد که به عنوان اعضای جدید هیأت اجرایی احکام خود را دریافت و از اعضای قبلی نیز تقدیر شد.

در همین ارتباط مهندس زحمت کش نایب رئیس دوم سازمان در گفتگو با روابط عمومی گفت: نظر هیئت اجرایی و داوری فصل الخطاب در مسائل مربوط به نظارت و اجرای گاز است و نمایندگان اتحادیه تأسیسات مکانیکی نیز در این جلسات شرکت خواهند کرد تا موارد مربوط به مجریان گاز را پیگیری نمایند.

به گفته وی ابهام‌زدایی در زمینه مقررات موجود، پیشنهاد تعرفه‌ها و بومی سازی آیین نامه ها و دستورالعمل های کشوری از جمله وظایف هیئت اجرایی و داوری است.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات