نیازی به معرفی وزیر جدید راه نیست/ ادغام وزارتخانه های راه و مسکن

نیازی به معرفی وزیر جدید راه نیست/ ادغام وزارتخانه های راه و مسکن

www.BanaNews.irمعاون حقوقی رییس جمهوری با بیان این که 'با توجه به ادغام وزارت راه و ترابری در وزارت مسکن و شهرسازی دیگر نیازی به معرفی وزیر راه برای تصدی این وزارتخانه نیست' اظهار داشت: ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه این اختیار را به دولت داده تا دو یا چند وزارتخانه را در وزارتخانه های دیگر ادغام کند به نحوی که تعداد وزارتخانه ها را از۲۱ به ۱۷ کاهش دهد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، فاطمه بداغی در گفت وگویی خاطر نشان کرد: قبل از اینکه فرصت قانونی برای معرفی وزیر راه به پایان برسد دولت بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه اقدام به ادغام وزارتخانه های مسکن و راه کرد و در این راستا وزیر مسکن وظایف وزارت راه را نیز برعهده گرفت.

وی افزود: وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید در کارگروهی در حال بررسی است تا در صورت لزوم به صورت لایحه ای تقدیم مجلس شود.

** تغییر ساختار وزارتخانه ها دلیلی برای اخذ رای اعتماد مجدد از مجلس نیست

معاون حقوقی رییس جمهوری در پاسخ به سووالی درباره ضرورت یا عدم ضرورت رای اعتماد مجدد مجلس به وزیر مسکن و شهرسازی خاطرنشان کرد: ایشان پس از بر عهده گرفتن تصدی وزارتخانه جدید نیازی به معرفی و رای اعتماد مجدد از مجلس ندارد چون قبلا ایشان یک بار این رای اعتماد را از مجلس گرفته است.

وی تصریح کرد: در قانون اساسی موارد ضروری اخذ رای اعتماد از مجلس برای وزرا معلوم شده است وتغییر ساختار و تشکیلات وزارتخانه ها دلیلی برای اخذ رای اعتماد مجدد برای وزیر سابق از مجلس نیست مگر اینکه دولت تصمیم داشته باشد در صورت ادغام وزارتخانه ها، وزیر جدید معرفی کند که در این صورت باید به مجلس برای اخذ رای اعتماد معرفی شود.

 

 

    نظرات