روزانه؛ ۸ تن پسماند بیمارستانی بی خطر سازی شده در سایت نازلو پذیرش می شود

روزانه؛ ۸ تن پسماند بیمارستانی بی خطر سازی شده در سایت نازلو پذیرش می شود

رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه گفت: روزانه به طور متوسط ۸ تن پسماند بیمارستانی بی خطر سازی شده  در سایت دفن نازلو پذیریش می شود.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ احد یوسفی  عنوان کرد:  روزانه به طور متوسط ۸ تن پسماند بیمارستانی بی خطر سازی شده  در سایت دفن نازلو پذیریش می شود.

وی بیان کرد: علاوه بر مدیریت و ساماندهی و دفن بهداشتی پسماندهای عادی شهری و روستایی ارومیه، این سازمان پسماندهای بیمارستانی عفونی و عادی آن حوزه را پس از تایید اداره محیط زیست و حوزه دانشگاه علوم پزشکی بصورت بی خطر شده  جهت دفن در سایت نازلو پذیرش می کند.

رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه گفت:  بطور متوسط ۸ تن در روز در ترانشه ویژه جدا از پسماندهای عادی دفن و پوشش روزانه بهداشتی می گردد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات