بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان از نیروگاه رامین

بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان از نیروگاه رامین

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین) یک شرکت در شهر اهواز می باشد

   نظرات