اولین جلسه کامیشینینگ واحدشماره ۴ نیروگاه رامین برگزار گردید

اولین جلسه کامیشینینگ واحدشماره ۴ نیروگاه رامین برگزار گردید

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین) یک شرکت در شهر اهواز می باشد

   نظرات