۳ طرح تحقیقاتی نیروگاه رامین اهواز در ایستگاه نهایی

۳ طرح تحقیقاتی نیروگاه رامین اهواز در ایستگاه نهایی

مهندس نگار حسینی زاده دبیر کمیته تحقیقات و فناوری نیروگاه رامین اظهار داشت: توسعه ارتباطات و تعاملات نیروگاه رامین با مراکز پژوهشی و دانشگاهی همواره از رویکردهای این نیروگاه بوده و در این جلسه ۳ پروژه تحقیقاتی بررسی علت شکست پره ردیف ۲۷ توربین ، تهیه دانش فنی و ساخت والو رسیرکوله توربوفیدپمپ و مطالعه و بررسی کیفیت احتراق در شرایط موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.
وی همچنین گفت: این پروژه ها در مرحله داوری قرار دارند و در این جلسه تعیین اولویت های تحقیقاتی و پیشنهادی سال ۹۸ نیروگاه نیز بررسی شد.
لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین) یک شرکت در شهر اهواز می باشد

   نظرات