اولین جلسه تحلیل حوادث شبکه انتقال نیرو به میزبانی ...

به گزارش پایگاه خبری توانیر به نقل از روابط عمومی برق منطقه ای اصفهان در این جلسه توسط شرکت اختر برق با مشارکت معاونت بهره برداری حوادث پر تکرار به صورت ریشه ای بررسی  و راهکارهایی جهت کاهش حوادث ارائه شد.

بنابراین گزارش در راستای استفاده از تجربیات مشترک و تبادل آموزه های حوادث در سطح برق های منطقه ای و شرکت های تعمیرات شبکه مواردی چون ذکر حوادث پر تکرار در برق های منطقه ای مختلف، راهکارهای کاهش آمار حوادث ناشی از صاعقه بر روی خطوط انتقال و فوق توزیع ،راهکارهای کاهش آمار حوادث ناشی از سرکابل ها (خصوصاً سرکابل های ۲۰KV)، راهکارهای کاهش آمار حوادث ناشی از ورود حیوانات، راهکارهای کاهش خطای انسانی و ارائه نظرات و پیشنهادات جهت بالا بردن بازدهی و راندمان این جلسات توسط شرکت های مختلف مورد بحث و بررسی قرارگرفت.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات