برگزاری یازدهمین جلسه سازگاری با کم آبی فهرج

یازدهمین جلسه سازگاری با کم آبی (شورای حفاظت از منابع آب) شهرستان فهرج با حضور مسئولین عضو در محل فرمانداری این شهرستان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۹۷ یازدهمین جلسه سازگاری با کم آبی (شورای حفاظت از منابع آب) در محل فرمانداری شهرستان فهرج با حضور اعضا تشکیل گردید.

در این جلسه که موضوع اصلی آن پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز بود، پس از بررسی موارد مد نظر تصمیماتی اتخاذ و به تصویب رسید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات