آراستگی سازمانی و انضباط کاری بسترهای تعالی سازمانی را فراهم می...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در بازدیدی که مدیرعامل و جمعی از مدیران شرکت از فضا وچیدمان اداری داشتند بر جنبه های آراستگی سازمانی وانضباط کاری تاکید گردید.

دراین بازدید فضاهای اداری، اتاق ها و مبلمان واحدهای مختلف بررسی و مشکلات و کمبودها احصاء گردید.درویشی با بیان اینکه توسعه و تحول  سازمانی باید در همه ارکان شرکت حس شود بر لزوم فراهم سازی بسترهای مناسب اداری وفضاهای مطلوب تاکید داشت.مدیرعامل شرکت نظام آراستگی را عاملی برای صرفه جویی در وقت و رسیدگی به امورمختلف دانست و از همه مدیران واحدهای مختلف خواست تا با ایجاد انگیزش در همکاران با رعایت شیوه های مدیریت تحول، اهداف سازمانی را متعادل گردانند.در این بازدید نهایتاً مقرر گردید ظرف مدت یک هفته، چیدمان اتاقها توسط واحد خدمات ساماندهی گردد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات