دومین نشست هماهنگی روند تهیه بیلان منابع آب حوضه آبریز رودخانه...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه با توجه به اهمیت انجام مطالعات بیلان منابع آب به منظور اعمال مدیریت بهینه در سطح حوضه‌های آبریز درجه دو محدوده‌های مطالعاتی و با توجه به نقش شرکت آب منطقه ای کرمانشاه به عنوان متولی بهنگام¬¬سازی گزارشات بیلان منابع آب مختوم به سال آبی ۹۷-۹۶، جلسه¬ای با حضور دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای کرمانشاه و نمایندگان و کارشناسان دفاتر مطالعات پایه شرکت های آب منطقه¬ای کرمانشاه، همدان، کردستان و ایلام در مورخ ۲۹/۱۱/۹۷ در محل سالن جلسات شرکت آب منطقه¬ای کرمانشاه برگزار گردید.

در این جلسه وحدتی، مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای کرمانشاه بر لزوم توجه ویژه به حضور منظم نمایندگان و مدیران گروه تلفیق و بیلان در جلسات به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداخت و بر حساسیت و اهمیت موضوع بهنگام سازی تهیه گزارشات بیلان مختوم ‌به سال ۹۷-۹۶ در برنامه¬ریزی¬ها، و نظارت بر مراحل مختلف تهیه گزارشات بیلان، تاکید نمود.
در ادامه جلسه، کارشناسان دفاتر مطالعات سایر استان¬های حاضر در جلسه، به ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات خود در خصوص نحوه نظارت فنی و بکارگیری دقت در تهیه گزارشات بیلان از ابتدا تا اتمام کار پرداختند که توسط حاضرین در جلسه نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در پایان جلسه نیز، نقطه نظرات ارائه شده جهت انعکاس به شرکت مدیریت منابع آب ایران جمع بندی گردید تا پس کسب نظر از شرکت مدیریت منابع آب ایران در صورت تایید، اجرایی گردد.


لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات