آغاز بهره برداری از پیشخوان الکترونیک شرکت آب منطقه ای خراسان...

مدیر فن آوری اطلاعات و توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: دریافت خدمات مشترکین شرکت آب منطقه ای از این پس از طریق پیشخوان الکترونیک امکان پذیر است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، محمد احسان محمد زاده لاری از آغاز بهره برداری پیشخوان الکترونیک و ارائه خدمات شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به مشترکین خبر داد و افزود: با استفاده از پیشخوان الکترونیک، از این پس مشترکین شرکت آب منطقه ای می توانند خدمات مورد نیاز خود را علاوه بر دفاتر پیشخوان دولت به صورت الکترونیکی از طریق سایت شرکت و اینترنت بر روی تلفن همراه خود دریافت کنند.

وی با تاکید بر اینکه  این بستر جدید بر مبنای پیشرفته ترین روش های ارائه خدمات طراحی و اجرا شده است گفت: متقاضیان این امکان را دارند که ضمن ثبت درخواست خود نسبت به پیگیری آن و همچنین ارائه مستندات و پرداخت هزینه ها مستقیما از طریق تلفن همراه خود اقدام کنند.

مدیر فن آوری اطلاعات و توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی عنوان کرد: با استفاده از این پیشخوان الکترونیک مشترکین شرکت آب منطقه ای می توانند کلیه اطلاعات لازم را اخذ و آموزش و هماهنگی های مورد نیاز را به صورت مستقیم دریافت کنند.

محمد زاده لاری اضافه کرد: در این راستا مشترکین شرکت مذکور که متقاضی استفاده ازاین امکانات جدید هستند می توانند ضمن مراجعه به امور مربوطه و ادارات منابع آب شهرستان ها با ارائه مستندات مالکیت نسبت به دریافت شناسه کاربری و رمز عبور اقدام کنند.

وی اظهار کرد: پس از دریافت شناسه کاربری مشترکین می توانند کلیه درخواست های مرتبط با حفر و بهره برداری از چاه های خود یا موکلین آنها را مشتمل بر تغییر محل، کف شکن، اصلاح نامه، اصلاح مفاد پروانه و ... از طریق سایت شرکت در هر مکانی که حضور دارند با استفاده از رایانه و یا تلفن همراه خود ارائه، پیگیری و دریافت کنند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات