بررسی وضعیت ایمنی و سیستم آتش نشانی ساختمان های آبفای شهری استان

بررسی وضعیت ایمنی و سیستم آتش نشانی ساختمان های آبفای شهری استان

با توجه به اهمیت ایمنی ساختمان های شرکت بدلیل تراکم و رفت و آمد همکارن و مشترکین محترم  و درجهت بهبود و ارتقا ایمنی و مقابله با آتش سوزی احتمالی  این ساختمان ها، معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت  در راستای حفظ ایمنی پرسنل و کاهش خطرات احتمالی آتش سوزیها ، طی مکاتبه  و دعوت از سازمان محترم آتش نشانی وخدمات ایمنی شهر ارومیه  نسبت به بررسی وضعیت ایمنی و سیستم اطفا حریق ساختمان های ستاد شرکت اقدام نمود ، که دراین راستا ابتدا جلسه ای با حضور نمایندگان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ارومیه برگزار شد .

به گزارش خبرنگار پیام آبفا  ، در این جلسه که با حضور مهندس اسکندرپور معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی  ، مدیر تحقیقات و بهبود بهره وری و مدیر دفتر بهداشت ،ایمنی و محیط زیست و رئیس اداره خدمات  عمومی شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی  برگزار شد وضعیت سیستم آتش نشانی و اطفاء حریق ساختمان های شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

مهندس مقداد اسکندرپور  معاون برنامه ریزی و منابع انسانی آبفای شهری استان  توضیحاتی درمورد اهمیت حفظ و حراست از نیروی انسانی ، افزایش ایمنی ساختمان ها و جلوگیری از خسارات احتمالی در زمینه آتش سوزی  ارائه نمودند و آن را امری مهم دانستند.

در ادامه این جلسه مسئول اکیپ عملیاتی سازمان آتش نشانی توضیحاتی در مورد سیستم ایمنی و اطفا حریق ساختمان ها ارائه نموده و درپایان، از کلیه واحد ها و اتاقهای ساختمان های ستاد شرکت بازدید و مقرر گردید سازمان مذکور لیست نواقصات و ایرادات موجود در ساختمان های شهید باکری و امینی و امورهای سه گانه را  به این  شرکت کتبا ارائه نموده تا تصمیمات مقتضی برای رفع نواقصات  و نصب تجهیزات مورد نیاز اقدام گیرد .

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

   نظرات