اطلاعیه مهم مالیاتی

اطلاعیه مهم مالیاتی

اعضای محترم دارای پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

نظر به اینکه در راستای اجرای طرح جامع مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ، الزاماً تغییراتی در حوزه های مالیاتی مشاغل  وشرکتها صورت گرفته است که براساس ۵ رقم اول کدپستی محل شغلی صاحبان مشاغل و شرکتها می باشد ، لذا جهت اطلاع شما عزیزان و با هماهنگی اداره کل امور مالیاتی استان یزد ، اداره امورمالیاتی شهرستان یزد و شهرستانهای تابعه متناسب با گشت کدپستی به شرح زیر اعلام می گردد .

اعضای محترم که در سایر شهرستانهای تابعه استان دارای پروانه مالیاتی می باشند به ادارات امور مالیاتی شهرستان مربوطه مراجعه و کلیه خدمات مالیاتی را دریافت می نمایند .

توضیح اینکه خدمات امور مالیاتی (شامل مالیات برارزش افزوده ، مالیات حقوق ، مالیات برارث ، مالیات املاک و سایر امور مالیاتی اشخاص) متناسب با کدپستی محل شغل و یا اقامتگاه قانونی شرکتها توسط اداره امور مالیاتی ذیربط به صورت متمرکز ارایه می گردد .

درصورت داشتن هرگونه سوال یا ابهامی با تلفن ۰۹۱۳۲۵۸۴۱۲۱ آقای دری مشاور امور مالیاتی سازمان تماس حاصل فرمائید .

شهرستان

نام اداره امور مالیاتی

کدپستی مودیان

آدرس اداره امورمالیاتی

یزد

۷۷۰۳

۸۹۱۶۹-۸۹۱۷۱-۸۹۱۷۸

یزد-میدان راه آهن-اداره کل امور مالیاتی

یزد

۷۷۰۴

۸۹۱۵۳-۸۹۱۵۸-۸۹۴۷۱-۸۹۴۹۳-۸۹۱۱۴۱

یزد-میدان راه آهن-اداره کل امور مالیاتی

یزد

۷۷۰۵

۸۹۱۵۱-۸۹۱۶۱-۸۹۱۶۳-۸۹۱۶۷-۸۹۱۳۳

یزد-میدان راه آهن-اداره کل امور مالیاتی

یزد

۷۷۰۶

۸۹۱۶۸-۸۹۴۹۱

یزد-میدان راه آهن-اداره کل امور مالیاتی

یزد

۷۷۰۷

۸۹۱۵۶-۸۹۱۵۷-۸۹۱۵۹-۸۹۴۴۱-۸۹۱۴۹-۸۹۱۵۴

یزد-خیابان مطهری-ساختمان مخابرات سابق روبروی سیدصحرا

یزد

۷۷۰۸

۸۹۱۸۹-۸۹۱۹۶-۸۹۱۹۷-۸۹۱۹۸-۸۹۱۸۴-۸۹۱۸۶-۸۹۱۸۷-۸۹۱۸۸-۸۹۱۸۳

یزد-خیابان مطهری-ساختمان مخابرات سابق روبروی سیدصحرا

یزد

۷۷۰۹

۸۹۱۷۷-۸۹۱۷۹-۸۹۴۳۱-۸۹۱۷۳

یزد-خیابان مطهری-ساختمان مخابرات سابق روبروی سیدصحرا

یزد

۷۷۱۰

۸۹۱۴۷-۸۹۱۴۸-۸۹۱۹۹-۸۹۱۳۶-۸۹۱۳۷-۸۹۱۴۶

یزد-خیابان مطهری-ساختمان مخابرات سابق روبروی سیدصحرا

یزد

۷۷۱۱

۸۹۱۳۸-۸۹۱۳۹-۸۹۱۶۶-۸۹۱۷۶-۸۹۱۱۶-۸۹۱۳۱

یزد-خیابان مطهری-ساختمان مخابرات سابق روبروی سیدصحرا

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات