اطلاعیه بسیار مهم دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص شیوه نامه صدور، تمدید و ارتقاء پایه مهندسی

اطلاعیه بسیار مهم دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص شیوه نامه صدور، تمدید و ارتقاء پایه مهندسی

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم دارای پروانه اشتغال بکار می رساند با عنایت به ابلاغ شیوه نامه جدید
"صدور، تمدید و ارتقاء پایه مهندسی" و الزام به اجرای آن از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱ و ابهام های به وجود آمده در این خصوص، در ذیل پاسخ دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان ارائه می‌‌گردد که سازمان و اعضای محترم ملزم به رعایت آن می‌باشند. لذا مقتضی است ضمن مطالعه کامل شیوه نامه فوق الذکر نسبت به رعایت دقیق موارد اهتمام لازم مبذول فرمائید.

کلیه مهندسانی که زمان ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار آنان تا پایان سال ۹۷ فرا رسیده باشد می توانند تا پایان سال جاری هم چون گذشته نسبت به شرکت در دوره های آموزشی موجود و ارتقاء پایه خود اقدام نمایند. درخصوص مهندسانی که زمان ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار آنان از سال ۹۸ به بعد می باشد، مشمول شرایط و ضوابط شیوه نامه جدید خواهند بود.

بعنوان مثال چنانچه متقاضی تعدادی از دوره های آموزشی مورد نیاز جهت ارتقاء پایه یک  رشته را در سال های ۹۶ یا ۹۷ گذرانده باشد و در سال ۹۸ دوره های آموزشی آن رشته از لحاظ تعداد یا مدت زمان دوره افزایش یابد، متقاضی موظف است نسبت به تکمیل تعداد یا مدت زمان دوره آموزشی مورد نیاز (مشروط به اینکه مدت اعتبار سه ساله دوره های آموزشی قبلی نگذشته باشد) از دوره های آموزشی جدید اقدام نماید. همچنین چنانچه بموجب
شیوه نامه موصوف شرکت در همایش و کارگاه تخصصی، دوره های کارورزی و یا هر شرایط دیگری برای تمدید و یا ارتقای پایه پروانه اشتغال به کار الزامی می‌گردد متقاضیان موظف به رعایت آنها خواهند بود.

برای دریافت شیوه نامه کلیک کنید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات