*بازدید شهردار از کارگاه ساخت المان های نوروزی شهرداری شوشتر*

*بازدید شهردار از کارگاه ساخت المان های نوروزی شهرداری شوشتر*

*بازدید شهردار از کارگاه ساخت المان های نوروزی شهرداری شوشتر*

*به گزارش روابط عمومی شهرداری شوشتر* ، مهندس عباس اسکندری شهردار شوشتر با حضور در کارگاه ساخت المان های نوروزی شهرداری، با همراهی مصطفی خادم سید الشهدا ء مدیریت روابط عمومی از المان های نوروزی درحال ساخت بازدید کرد.

وی در این بازدید با تاکید بر دقت و سرعت در انجام کار گفت: المان های نوروزی باید با فرهنگ و سنن مردم هماهنگ و همسو باشد و خاطرات و تجربیات شیرین زندگی را در اذهان عمومی زنده کند.

بنا بر این گزارش در ساخت المان های نوروزی سال ۹۸ از توانایی هنرمندان واحد روابط عمومی شهرداری شوشتر استفاده شده و تکیه اصلی بر امکانات داخلی شهرداری بوده است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شوشتر

  منبع خبر

  شهرداری شوشتر

  شهرداری شوشتر

  شهرداری شوشتر یک شهرداری در شهر شوشتر می باشد

   نظرات