ادامه لکه گیری خیابان های سطح شهر و بهسازی فرو رفتگی های بلوار ابن سینا

ادامه لکه گیری خیابان های سطح شهر و بهسازی فرو رفتگی های بلوار ابن سینا

لینک اصل خبر در سایت شهرداری میناب

  منبع خبر

  شهرداری میناب

  شهرداری میناب

  شهرداری میناب یک سازمان دولتی و شهرداری در شهر میناب می باشد

   نظرات