برگزاری جلسه تعرفه آب بهای کشاورزی شبکه آبیاری دشت قزوین

جلسه تعرفه آب بهای کشاورزی شبکه آبیاری دشت قزوین با حضور مدیر کل دفتر بررسی های اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی شرکت مدیریت منابع آب ایران، معاون برنامه ریزی و معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای قزوین، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قزوین، نمایندگان استانداری، هیئت مدیره تعاونی آببران و جمعی از مدیران و کارشناسان سازمان های مذکور در محل سالن جلسات شرکت آب منطقه ای قزوین برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه مهندس آهویی مدیر کل دفتر بررسی های اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی شرکت مدیریت منابع آب ایران ضمن اشاره به تعرفه های مصوب در سطح وزارت نیرو بیان داشت: تعرفه کشاورزی با رویکرد توجه به کشاورزان و باغداران و لزوم اجرای قانون تثبیت آب بهای زراعی و آئین نامه مربوطه که مصوب سال ۱۳۶۹ می باشد، بررسی و اجرایی می گردد.

مهندس آهویی افزود: شیوه نامه قانون در آئین نامه تثبیت آب بهای زراعی و نحوه اجرای آن در سطح وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران مورد بررسی و تصویب قرار گرفته و ابلاغ شده است.

در ادامه این جلسه مهندس اخلاص مند معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای قزوین عنوان داشت: همواره با توجه به اجرای ماده ۱ آئین نامه تثبیت آب بهای زراعی و تحویل حجمی آب به کشاورزان، تعرفه سالانه با اخذ اطلاعات از منابع موثق و مستدل در راستای اجرای ماده ۳ آئین نامه مذکور و تبصره آن مورد بررسی هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای قزوین قرار گرفته است.

لازم به ذکر است در خاتمه این جلسه و پس از بررسی کامل شیوه نامه تعرفه آب بهای کشاورزی و ارائه نقطه نظرات تمام حاضران در جلسه و بررسی الگوی کشت استان مقرر گردید که مجدداً شیوه نامه طی جلسه ای به صورت کارشناسی در شرکت مدیریت منابع آب ایران مورد بررسی قرار گیرد و نتایج ابلاغ گردد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای قزوین

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای قزوین

    شركت آب منطقه‌ای قزوین یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات