رشد حدود ۵۰ درصدی احداث واحدهای مسکونی درسال ۸۹

رشد حدود ۵۰ درصدی احداث واحدهای مسکونی درسال ۸۹

www.BanaNews.irبررسی آمار پروانه های ساختمانی طی ۱۱ ماهه سال ۱۳۸۹ که از سوی شهرداریهای مناطق شهری کل کشور منتشر شده ، نشان می دهد تعداد واحدهای مسکونی احداثی نسبت به مدت مشابه در ۱۳۸۸ رشدی حدود ۵۰ درصد داشته است .

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) طی ۱۱ ماهه سال گذشته در کل مناطق شهری کشور ۱۵۴ هزار و ۸۷۹ پروانه ساختمانی صادر شد که رشد ۹ /۳۴ درصدی نسبت به رقم ۱۱۴ هزار و ۸۳۹ پروانه صادر شده در دوره مشابه سال ۱۳۸۸ را نشان می دهد .

براساس اطلاعات جدول آماری منتشر شده ، طی دوره این گزارش تعداد واحد های مسکونی احداثی در سال ۸۹ به رقم ۶۴۳ هزار و ۶۵۹ دستگاه رسید که در مقایسه با ۱۱ ماهه نخست سال ۱۳۸۸ با ۴۳۸ هزار و ۷۸ دستگاه بیانگر رشد ۹/۴۶ درصد است .

برپایه این جدول آماری در شهر تهران ۱۴ هزار و ۸۲۷ پروانه ساختمانی ،طی ۱۱ ماهه سال گذشته صادر شد که نسبت به ۹ هزار و ۴۱ مورد سال ۸۸ رشد ۶۴ درصدی را ثبت کرد .

این اطلاعات که برگرفته از گزارش های مقدماتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سامانه شهرداری تهران در سال ۱۳۸۹ است ،نشان می دهد در تهران ۱۱ ماهه سال ۸۹ ، ۱۰۵ هزار و ۵۰۸ دستگاه واحد مسکونی دردست ساخت قرار گرفت که نسبت به ۶۱ هزار و ۵۰۰ دستگاه دوره مشابه در سال ۱۳۸۸ رشدی به میزان ۶/۷۱ درصد نشان می دهد .

به گزارش بنانیوز به نقل از ایرنا، شهرداری شهرهای بزرگ نیز در دوره این گزارش ۳۵ هزار و ۴۹۶ پروانه ساختمانی صادر کردند که نسبت به ۱۱ ماهه ۸۸ که ۲۶ هزار و ۳۱۰ پروانه بود ،رشد ۹/۳۴ درصدی داشت .

در عین حال شمار پروانه های ساختمانی در سایر مناطق شهری در ۱۱ ماهه نخست ۸۹ برابر با ۱۰۴ هزار و ۵۵۶ مورد ثبت شد و در مقایسه با مدت مشابه در سال ۸۸ که ۷۹ هزار و ۴۸۸ فقره بود به میزان ۵ / ۳۱ درصد رشد داشت .

براساس این جدول آماری تعداد واحد های مسکونی در دست ساخت طی ۱۱ ماهه نخست سال گذشته ۱۶۹ هزار و ۸۳۰ دستگاه بود که نسبت به ۱۱۲ هزار و ۱۴۳ دستگاه مدت مشابه در سال ۸۸ رشد ۴/۵۱ درصدی یافت .

علاوه براین در مدت زمان مذکور ۳۶۸ هزار و ۳۲۱ دستگاه واحد مسکونی در سایر مناطق شهری در دست ساخت بود که ۳/۳۹ درصد نسبت به رقم ۲۶۴ هزار و ۴۳۵ دستگاه ۱۱ ماهه نخست سال ۸۸ افزایش نشان می دهد .

 

 

    نظرات