توقیف یک دستگاه حفاری غیر مجاز در تایباد

مدیر منابع آب شهرستان تربت جام از توقیف یک دستگاه حفاری غیر مجاز در شهرستان تایباد خبر داد.

یوسف اختری گفت: دستگاه حفاری مزبور در حال حفر یک حلقه چاه غیرمجاز در مجاورت چاه بود که متخلفین به صورت حرفه ای اتاقکی در زیر زمین تعبیه و دستگاه حفاری غیرمجاز را داخل اتاقک مزبور مخفی و نسبت حفاری غیر مجاز اقدام کرده اند.

وی اظهار داشت: رفت و آمد به داخل اتاقک مزبور نیز از طریق کانالی بود که به صورت حرفه ای حفاری و محل ورودی کانال از داخل باغ مجاور چاه مورد بحث بوده است که متاسفانه در زمان مراجعه مامورین امور منابع آب حفاران و دست اندرکاران عملیات حفاری غیر مجاز از داخل کانال مزبور از محل متواری شدند.

مدیر منابع آب شهرستان تربت جام افزود: دستگاه مزبور با هماهنگی و کمک دادستانی محترم تایباد و نماینده ایشان و نیروی انتظامی توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

وی توصیه کرد: متخلفین آگاه باشند که اقدامات غیر مجاز آنها از چشم تیزبین مامورین جان بر کف امور منابع آب مخفی نمانده و با این اقدامات غیر مجاز بشدت برخورد خواهد شد.همچنین با هماهنگی بعمل آمده با دادستان تایباد موضوع تخلف مزبور از طریق مراجع قضایی نیز پیگیری خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات