تعمیر پل های فلزی سطح شهر توسط واحد خدمات شهری شهرداری بیجار


تعمیر پل های فلزی سطح شهر توسط واحد خدمات شهری شهرداری بیجار
لینک اصل خبر در سایت شهرداری بیجار

    منبع خبر

    شهرداری بیجار

    شهرداری بیجار یک شهرداری در شهر بیجار می باشد

      نظرات