تجمیع قنوات اراک منابع آبی پایداری در اختیار شهرداری قرار می دهد

تجمیع قنوات اراک منابع آبی پایداری در اختیار شهرداری قرار می دهد

به گزارش اداره ارتباطات و اموربین الملل شهرداری اراک، ، احسان آخانی در صحن رسمی شورای شهر اراک در خصوص وضعیت منابع آب شهرداری بیان کرد: در حال حاضر قنوات موجود در شهر اراک می تواند یکی از منابع در اختیار قلمداد شود و با تجمیع قنواتی مانند وزیری، سپهداری، خان حاکم، خاکباز و ... می توان منابع آبی مناسبی را در اختیار شهرداری اراک قرار داد .
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر راهی جز مدیریت منابع آب وجود ندارد افزود: اراک و استان مرکزی از نقاط قنات خیز کشور هستند و وجود این ظرفیت می طلبد که شورای شهر و شهرداری توجه بیشتری نسبت به این منابع داشته باشند چراکه منابع پایداری را در اختیار شهرداری قرار خواهند داد .
آخانی با اشاره به توسعه شبکه فاضلاب در شهرها که احتمال فرونشست را به دنبال دارد تصریح کرد: ضرورت این اقدام و توسعه شبکه فاضلاب را نفی نمی کنم ولی آیا با این اقدام امکان تغذیه دشت اراک وجود خواهد داشت که قطعا پاسخ منفی است .
وی بر لزوم برنامه ریزی در حوزه شهری در سال آینده تاکید کرد و گفت: لازم است که شهرداری در حوزه ساخت و سازهای جدید چاه های زهکش جهت هدایت آب باران که مانع فرونشست زمین می شود اقدامات موثری را انجام دهند اگر در حوزه منابع آب مدیریت اعمال نشود فرونشست صورت می گیرد که این امر زیرساخت های امنیتی، نظامی، اقتصادی، خدماتی و ... را دچار چالش جدی می کند .
این فعال محیط زیست گفت: با احیای قنوات، تغذیه منابع با چاه های زهکش و کنترل منابع آب در فضای سبز توسط شهرداری می توان منابع آبی مناسبی را در اختیار شهرداری قرار داد .
آخانی بر لزوم توقف کاشت چمن و برنامه ریزی جهت کاهش سطح چمن موجود و تعیین ردیف بودجه ای مناسب در حوزه منابع آب توسط شورای شهر تاکید کرد .
در این جلسه از عزت الله آمره ای، احسان آخانی و قاسمی سه چهره آب کشور تجلیل شد .

:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات