گزارش تخلف عملیات ساختمانی

گزارش تخلف عملیات ساختمانی

لزوم ارائه گزارش وقوع تخلف عملیات ساختمانی به مراجع ذیربط توسط ناظران و ضرورت اصلاح موارد مغایر با ضوابط معماری و شهرسازی و مقررات ملی ساختمان
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات